Diketahui p dan q akar-akar dari persamaan x² + (2a + 1)x + 20 = 0. Jika p < 0, q < 0, dan q - p = 1, nilai 2a adalah...

Diketahui p dan q akar-akar dari persamaan x² + (2a + 1)x + 20 = 0. Jika p < 0, q < 0, dan q - p = 1, nilai 2a adalah...
A. 10
B. 8
C. 4
D. -4
E. -8
Pembahasan :

Diketahui : Persamaan = x² + (2a + 1)x + 20 = 0
                   a = 1
                   b = 2a + 1
                   c = 20
                   p < 0, q < 0, dan q - p = 1
                   akar-akarnya  p dan q 

Ditanyakan : Nilai 2a adalah...?

Jawab :
* Kita cari penjumlahan dan perkalian akar-akarnya.
   * p + q = -b/a
               = -(2a + 1)/ 1
               = -2a - 1
  
   * p x q = c/a
              = 20/1
              = 20

* kita akan mencari nilai p.
   q - p = 1
   q = p + 1
  Sehingga :
  p x q = 20
  (p + 1) x p = 20
  p² + p - 20 = 0
  (p + 5) (p - 4) = 0
  p + 5 = 0    atau    p - 4 = 0
  p = -5                    p = 4

* Kita ambil p = -5 karena p < 0
   q - p = 1
   q - (-5) = 1
   q + 5 = 1
   q = 1 - 5
   q = -4

* Kita subsitusikan nilai p = -5 dan q = -4 ke penjumlahan akar-akarnya.
   p + q = -2a - 1
   -5 + (-4) = -2a - 1
   -9 = - 2a - 1
   -9 + 1 = - 2a
   -8 = - 2a
    8 = 2a

Jadi, nilai 2a adalah 8. Jawabannya ( B ).

Itulah pembahasan soal mengenai persamaan kuadrat yang mimin ambil dari soal UN SMA/SMK/MA tahun 2018. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami yahh. Hatur nuhunnn..

Advertisement

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Diketahui p dan q akar-akar dari persamaan x² + (2a + 1)x + 20 = 0. Jika p < 0, q < 0, dan q - p = 1, nilai 2a adalah..."

Post a Comment